Raadplegen van de database:

In de database ‘historisch erfgoed dwangarbeid Tweede Wereldoorlog’ vindt u per item (objectnummer) onder meer een inhoudelijke beschrijving en –voorzover relevant- een literatuurverwijzing. Aan de hand van een zoekterm of trefwoord kan de database worden geraadpleegd. Dat kan een plaats zijn (bijvoorbeeld Salzgitter of Wuppertal), een thema (bijvoorbeeld honger, hygiëne, dwangarbeid), een persoon (bijvoorbeeld Leo Steeghs, Frits Bruijnen) een bedrijf (bijvoorbeeld Hermann Göring Werke, Deutsche Reichsbahn) of een type document (bijvoorbeeld foto, dagboek of werkbriefje. Alle in de database ingevoerde gegevens worden gescand nadat op ‘Zoeken in historische beschrijving’ is geklikt. Op de resultaatpagina staat een lijst van de objecten, gerelateerd aan de zoekvraag.

Wilt u meer weten, aanvullingen of opmerkingen doorgeven of een of meer van de getoonde objecten inzien, klik dan op ‘Contact’.

Zoeken in historische beschrijving
Zoeken in historische beschrijving
Verfijn Uw zoekopdracht door hier een plaatsnaam in te vullen.


Hier kunt U eventueel zoeken als U het objectnummer weet.
Zoeken op objectnummer. (4 cijfers)